Family Office Den Haag

Welkom

Family Office Den Haag is een onafhankelijke multi family office voor vermogende families, particulieren en ondernemers. Wij bieden o.a. begeleiding voor een succesvolle overdracht van vermogen en/of (familie)bedrijf naar de volgende generatie. Vaak betreft het familievermogen dat soms al meerdere generaties bestaat, maar het kan ook om vermogen gaan dat recent uit ondernemerschap c.q. gouden handdruk is vrijgekomen. Daarnaast helpen wij u bij het verkrijgen van inzicht en grip op uw vermogen, nu en in de toekomst.

Afhankelijk van uw specifieke wensen zorgt Family Office Den Haag als spin in het web voor een totaaloverzicht. De nadruk ligt op de onderlinge samenhang tussen financieel, bancair, fiscaal en juridisch, zodat het advies optimaal wordt afgestemd. En waar nodig, ingegeven door externe of interne veranderingen, tijdig wordt bijgestuurd.

Organisatie

Family Office Den Haag beschikt over een team van specialisten met jarenlange ervaring in het adviseren en ondersteunen van vermogende families, particulieren en ondernemers. Zij kunnen de meest complexe situaties voor u oplossen. Daarbij zijn wij geen vervanging van uw bankier, vermogensbeheerder of notaris, maar werken wij, indien gewenst, samen met de reeds vertrouwde adviseurs. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk in de financiële wereld, het notariaat en de advocatuur in binnen- maar ook buitenland. Onze specialisten hebben een persoonlijke en discrete manier van werken en zijn de vertrouwenspersoon van de cliënt.

Family Office Den Haag is ontstaan vanuit Ammerlaan Belastingadviseurs. De toenemende vraag vanuit onze klanten heeft ertoe geleid dat wij onze diensten in de loop der jaren hebben uitgebreid, waardoor wij steeds meer zijn gaan optreden als ‘family office’.

Onze adviseurs

Organisatie

Aanpak

Organisatie

Omschrijving werkzaamheden (voorbeeld)

 • Persoonlijke kennismaking;
 • Inzicht verkrijgen in de juridische structuur privé en de ondernemingen (organogram);
 • Inzicht verkrijgen in de fiscale structuur/adviezen;
 • Inzicht verkrijgen in de financiële structuur van privé en de onderneming:
 • Vastleggen van de uitgangspunten, wensen en doelstellingen inzake het familievermogen (zoals het optimaliseren van het rendement, het aansturen/bewaken van het logistieke traject richting banken);
 • Afstemming administratie;
 • Beheren/bewaken van de geldstromen;
 • Proactief adviseren op financieel, fiscaal en juridisch gebied;
 • Maandelijkse rapportage.

 

Wij hebben in onze dagelijkse gang van zaken als family office contact met uw financiële wereld: vermogensbeheerders, banken, fondsmanagers, accountants, fiscalisten, notarissen, advocaten, makelaars, verzekeraars e.d. Zowel in binnen- als buitenland. Family Office Den Haag beheert de informatiestromen vanuit al deze partijen en rapporteert daarover. Vervolgens helpen wij u bij de diverse keuzes. U beslist en wij zorgen er voor dat de beslissingen door de betrokken specialisten juist wordt uitgevoerd. Daarbij zorgt Family Office Den Haag ervoor dat de specialisten ook de nodige gegevens op tijd krijgen om hun werk goed te doen. Zo zorgen wij ervoor dat de financiële wereld van de familie beter haar werk kan doen, waardoor er op een hoger professioneel niveau kan worden gewerkt.

Wij zijn geen vervanging van uw bankier, vermogensbeheerder of notaris, maar een aanvulling op deze specialisten. U kunt ons beschouwen als regisseur van uw vermogen waarbij u zelf de uiteindelijke beslissingen neemt.

Estate Planning

Diensten

Door te kiezen voor een goed doordachte Estate Planning kunt u op eenvoudige wijze belasting besparen. Daarbij houden wij rekening met de huidige omvang van uw vermogen, maar ook met de verwachte aangroei. Uiteraard houden wij rekening met uw persoonlijke situatie en wensen.

 • Testament
 • Levenstestament
 • Schenken
 • Afwikkeling nalatenschap/ erfenis
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Echtscheidingsbegeleiding
 • Familie/particuliere stichting
 • Goede doelen stichting (ANBI)

Juridisch Advies

Diensten

Bedrijfsopvolging en eigendomsoverdracht

 •  Familiestatuut opstellen
 • Internationale opzet nalatenschap
 • Internationale bedrijfsstructuren
 • Aan- en verkoop van onroerend goed, (zeil)jacht, vliegtuig en kunstobjecten
 • Verandering van vestigingsplaats
 • Verzekeringen

Indien gewenst/noodzakelijk kunnen wij externe adviseurs zoals een notaris of advocaat inschakelen.

Tax Planning

Diensten

 • Fiscaal optimaal beheer van vermogen
 • Belasting aangiften (nationaal en internationaal)
 • Internationale bedrijfsstructuren
 • Erf- en schenkbelasting (bof uitwerken)
 • Verandering van vestigingsplaats

Onze dienstverlening reikt verder dan het invullen van een aangifteformulier. Naast het verzorgen van uw belastingaangifte, informeren wij u over recente wetswijzigingen en beoordelen wij welke punten in uw aangifte specifieke aandacht behoeven.

Consolidatie

Diensten

Kenmerkend voor onze klanten is dat zij investeren bij verschillende banken, investeringsfondsen en in vastgoed.

Elke organisatie publiceert zijn eigen resultaten. Een overvloed aan papier. Een van de eerste taken is alle investeringen te ordenen in een geconsolideerde rapportage die de basis vormt voor verdere risico analyse en indeling van de portefeuille.

Financieel Management

Diensten

 • Kasstromen overzicht
 • Cost control en management
 • Geconsolideerde grootboek met inkomsten en uitgaven
 • Samenvatting van kapitaalbewegingen

 

Een goed beheer van uw vermogen vereist niet alleen veel tijd en aandacht, maar vergt tevens een gedegen kennis van de financiële markten en de verschillende beleggingsmogelijkheden.

Wij adviseren u ten aanzien van de verdeling van uw vermogen en bij de keuze uit beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Tevens stellen wij een plan met u op om periodiek uw beleggingen te toetsen op resultaat, risico en doelstellingen.

Contact

Family Office Den Haag
Nieuwe Parklaan 107
2587 BP Den Haag
Tel: 070-4162985

J.L.M. Ammerlaan
hans.ammerlaan@familyofficedenhaag.nl

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Family Office Den Haag staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

Deze internetsite bevat links welke leiden naar internetsites van derden. Voor de inhoud en de toepassing van de daar verstrekte informatie is Family Office Den Haag niet aansprakelijk, daar zij deze informatie niet kan controleren en/of onderhouden.